progdata

Minőségpolitika

A ProgData Kft tevékenységi köre kiterjed ipari automatizálás, elektromos kivitelezés, ipari gépészet, berendezések vezérlése, és mechanikájának felújítása, gyártása, egyedi gép gyártásra. A szervezet megfogalmazta és dokumentálta minőségpolitikáját, melynek megvalósulását számszerű adatok alapján évente a vezetőségi átvizsgálás alkalmával ellenőriz.

A ProgData Kft vezetősége az alábbi minőség-célkitűzéseket határozza meg: A társaság felső vezetősége elkötelezettséget vállal azért, hogy a termékei minősége a Megrendelők igényeinek és elvárásainak a legjobban megfeleljenek, ezáltal a Megrendelők, tulajdonosok és munkatársak megelégedettségét és a társaság iránti bizalmát növeljék.

A társaság vezetősége a hosszú távú eredményes működés biztosítása érdekében alapvető feladatának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2015-ös szabvány szerint kialakított minőségirányítási rendszer működtetését és folyamatos fejlesztését.

Megelőző intézkedésekkel biztosítsa a vevői reklamációk elkerülését, a reklamációk számának és a reklamációs költségek legalacsonyabb szinten tartását.

Célja továbbá a minőségirányítási rendszer állandó fejlesztése.

A ProgData Kft. – minden munkavállalója – felelős a szolgáltatás minőségéért és kötelezi magát a minőségpolitika betartására.

Biztosítja mindazon erőforrásokat, melyek a minőségpolitikai nyilatkozatban meghatározott célok megvalósításához, a minőségtervek végrehajtásához, a munkatársak képzéséhez, illetve a minőségirányítási rendszer működtetéséhez szükségesek.

A minőségirányítási rendszer alapdokumentuma a szervezet minőségkézikönyve, mely csatlakozó dokumentumaival együtt az MSZ EN ISO 9001:2015 szabványnak megfelelően minden tevékenységet és hatáskör-felelősség meghatározást tartalmaz.

A minőségkézikönyv és a hozzá kapcsolódó utasítások ismerete és betartása a szervezet valamennyi foglalkoztatottja számára kötelező érvényűek, és valamennyi munkatárs a szervezet minőségpolitikájának megfelelő képzésben részesül.

Vác, 2017. szeptember 23.

Ügyvezető